Коучингът като инструмент за развитие на организацията

Коучинг за устойчив растеж и развитие на служителите. „Партньорство с клиенти в провокиращ мисли и креативност процес, който ги вдъхновява да увеличат максимално своя личен и професионален потенциал. Този процес често разкрива неизползвани източници на въображение, продуктивност и лидерство.“ Така Международната коучинг федерация (ICF) определя коучинга. Собствениците на фирми и...

Справяне с промените: Ролята на аутплейсмънт при преструктуриране

Що е то аутплейсмънт, или кариерно консултиране при преструктуриране В динамичния свят на съвременния бизнес, организациите често се изправят пред нуждата да се адаптират и реструктурират, за да останат конкурентоспособни. Въпреки, че такива промени могат да доведат до растеж и ефективност, те често включват промени за служителите, вкл.и освобождаване на...