HR Consulting Partners

Услуги

Подбор на персонал
Ползи и предимства на услугата
 • Познаване и прилагане най-добри практики в процеса на Подбор
 • Модерни инструменти за оценка на кандидати
 • Единен контакт през целия процес, което улеснява комуникацията и съкращава сроковете за изпълнение

Канали и ресурси
 • База данни с кандидати
 • Уеб портали за търсене на работа, социални и професионални мрежи
 • Постоянен некуъркинг в различни индустрии

Стъпки в процеса
 • 1-стъпка – Филтриране на кандидати по документи
 • 2-стъпка – Телефонно интервю с одобрени кандидати – предварителна оценка
 • 3-стъпка – Детайлно интервю „лице в лице“ с кандидати преминали успешно предварителна оценка. На този етап се оценяват компетенции, езикови и/или технически умения, мотивация, за да изготвят консултатнтите на HRCP своята обосновка и препоръка към Клиента.

Резултат – Клиентът получава кратък списък с 2-ма до 4-ма кандидати, които отговарят на заложените критерии и са демонстрирали най-добро представяне в процеса на селекция.

Обратна връзка – След преглед на изпратените кандидатури, Клиентът изпраща своята обратна връзка на HRCP, с цел организиране следващите етапи на селекция.

Виж още
Външен Пейрол
HRCP предоставя Външно изчисление на заплати (External Payroll) и обслужване на всички дейности свързани с Труд и работна заплата.

Благодарение на опитен екип, солидно know-how, изпитана и иновативна технология, HRCP създава стабилен бранд, чийто фундаменти са premium качеството и ефективност, което ни позиционират като доверен партньор на нашите Клиенти.

Обхват на услугата
 • Изчисление на заплати и допълнителни придобивки
 • Подаване на всички необходими документи до държавни институции и банки
 • Интеграция с различни HR и счетоводни системи за улеснение Клиента
 • Технически доработки с цел автоматизация на процеса
 • Консултиране

Виж още
HR услуги и консултиране
Когато HR не е основна дейност за нашите Клиенти или няма обособен екип, или съществуващият е фокусиран в други поекти, HRCP може да предложи външен HR support и консултиране в следните направления:
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, документи за назначаване и прекратяване на всички напускащи и др.
 • Консултиране при назначаване и особени случаи на прекратяване, изменения в Кодекса на труда и неговото прилоижение
 • Обработка месечна информация за отсъствия (болнични отпуски)
 • Подготовка и одитиране на трудови досиета
 • Изготвяне на справки спрямо нуждите на Клиента и др.

Виж още
Обучения
Чрез мрежата си от сертифицирани Треньори и Коучинг специалисти, HRCP има възможност да създаде и достави специализирани обучителни програми, с дизайн и съдържание според нуждите на Клиента и конкретните участници в проекта.

Виж още

За нас

HR Consulting Partners е бутикова компания в сферата на HR, чиято основна цел е да предоставя услуги от най-висок клас, както за компаниите-работодатели, така и за топ талантите търсещи реализация на пазара на труда, оптимизирайки време и усилия за двете страни.

Нашето портфолио включва, но не се ограничава до: Подбор на персонал, Пейрол (Външно изчисление на заплати), HR администрация и консултиране, програми за Обучение и развитие на служители, създадени и изпълнени от професионалисти в HR бизнеса, в пълен синхрон с местното законодателство.

Екипът ни е с утвърден опит в сферата, познава най-добрите практики и притежава достатъчно гъвкавост, за да ги прилага и създава решения, които са работещи за нашите Клиенти!

Това, в което сме най-добри

Подбор на персонал
Payroll – техническо изчисление на заплати
Лизинг на персонал
HR администрация и консултиране

Връзка с нас

Контакт с нас

Ще се свържем с Вас много скоро.
Благодарим Ви!