Coaching- hrcp.bg

Resources

Коучингът като инструмент за развитие на организацията

Коучинг за устойчив растеж и развитие на служителите.

„Партньорство с клиенти в провокиращ мисли и креативност процес, който ги вдъхновява да увеличат максимално своя личен и професионален потенциал. Този процес често разкрива неизползвани източници на въображение, продуктивност и лидерство.“

Така Международната коучинг федерация (ICF) определя коучинга.

Собствениците на фирми и предприемачите знаят, че създаването на организация изисква много повече от ведри разговори и семинари. За да изградят компания със силни корени и устойчив растеж, организациите използват коучинг – така те инвестират в своите служители и им помагат да се развиват. Служителите днес не са мотивирани само от заплащането. Чувството за цел, постигането на лични цели и изпълненият със страст и ентусиазъм професионален живот са определящи.

Организационният коучинг е стратегия и ефективен инструмент за подобряване и развитие на компанията.

Той може да се проведе по различни начини в зависимост от размера на компанията и бизнес нуждите. Организационният коучинг може да се предлага в много варианти и подходите се модифицират, за да отговорят на нуждите на всеки корпоративен клиент.

Екипен коучинг

Компаниите са изградени от екипи, които движат бизнеса напред и са ядрото на всяка организация. Да накарате екипите да работят добре и заедно, е крайната цел на всяко организационно коучинг усилие. За да се случи това, може да се наложи коучът да наблюдава членовете на екипа в тяхната естествена среда, да задава трудни въпроси и да идентифицира грешки в системата. След това коучът работи с тези екипи, за да неутрализира слабите страни и да увеличи максимално силните страни.

Екзекютив коучинг

Екзекютив коучингът е една от най-разпространените форми на коучинг, достъпна за организациите. Традиционно коучингът на ръководители е запазен за лидери с висок потенциал, с акцент върху личностното развитие, за да се постигне голямо въздействие. Също така това е начин да се идентифицира растежът, необходим за представяне на по-високи ръководни нива.

Екзекютив коучингът често е дългосрочна връзка, която съчетава менторство и професионално развитие. Опитен коуч може да помогне за създаването на седмични планове за действие за клиенти. Високите нива на доверие между собственика на бизнес или лидера, от една страна, и коуча, от друга, могат да се превърнат в трамплин за растеж и развитие.

Интегриран коучинг

Когато организационният коучинг е част от по-големи усилия за образование и обучение, той е известен като интегриран коучинг. Служителите могат да бъдат представени на коуч по време на процеса на обучение, но истинският коучинг не започва, докато обучението не приключи. След обучението служителите работят с коуч, за да подсилят полученото знание/умение и да го пренесат в реалния свят.

Какво можете да постигнете за своята организация чрез коучинг?

Ангажираност и задържане на служители

Едно от най-дълбоките въздействия е повишаването на ангажираността на служителите. Когато служителите се чувстват видяни, чути и ценени, тяхната връзка с организацията се задълбочава. Те стават по-отдадени на своите роли и мисията на организацията. Като инвестират в техния растеж и развитие, организациите показват на служителите си, че са ценени участници в колективния успех. Това чувство, че сте оценени, не само повишава ангажираността, но също така подобрява задържането и стимулира ефективността. Подхранвайки коучинг култура, организациите изпращат ясно послание: всеки служител има значение и неговият растеж и развитие са приоритет.

Изграждане на екипна работа

Екипите, които са тренирани заедно, остават заедно. Коучинг културата в офиса помага на екипите да комуникират уверено и да слушат активно. Когато се съчетае с по-добро разбиране на целите и предназначението на организацията, това подобрение в комуникационните умения прави екипите ефективни и изгражда разбирателство. Невероятни неща се случват, когато служителите разбират и оценяват своята стойност в една организация. Членовете на екипа, които са наясно със собствените си роли, също така разбират как са отговорни към останалата част от екипа си, което води до по-добро представяне и взаимоотношения и чувство за принадлежност към компанията и екипа.

Подобряване на продуктивността

Организационният коучинг помага на членовете на екипа да си поставят цели и да ги постигат. Този тип лидерски коучинг овластява служителите, като им дава инструменти за решаване на проблеми, така че те да се чувстват отговорни за собственото си поставяне на цели и представяне и да имат ресурсите да успеят. Коучингът има силата да стимулира промяна на поведенческо ниво. Чрез подчертаване на пропуските между настоящите действия и желаните резултати, коучингът подкрепя хората да приведат в съответствие своето мислене и действия в името на успеха. Коучингът помага на хората да разпознаят непродуктивни навици, да разработят алтернативи и да приложат тези стратегии за създаване на по-продуктивни рутини и практики.

Навигиране на промените

В днешния забързан бизнес пейзаж промяната е единствената константа. Това постоянно състояние на движещ се поток може да бъде непосилно за навигиране, което често води до съпротива и неуспехи. Коучът играе решаваща роля в подкрепата на това движение, водено от промяната. Той осигурява безопасно пространство за хората да изразят своите тревоги, страхове и съмнения, свързани с промяната, както и своите надежди и мечти. Коучовете помагат на хората да изготвят стратегия и да намерят своята опора на фона на промяната, като по този начин минимизират съпротивата, увеличават максимално устойчивостта и укрепват ангажираността. Коучингът подобрява адаптивността, гъвкавостта на индивидите, следователно и цялостното им представяне, като улеснява по-плавните преходи към нови начини на работа.

За финал

Служителите обикновено получават коучинг, когато току-що са се присъединили, наскоро са били повишени, на ръководна позиция са или имат високоефективни и отговорни роли. Но коучингът помага за овластяване на служители от всички нива на умения и опит в една организация.

Организации с фирмена култура, която цени ангажираността на служителите, професионалното им и личностно развитие и отличните комуникационни умения, могат да се възползват от коучинг. Вече изброихме основните ползи, но списъкът не се изчерпва дотук.

Ще завършим така: ние ще ви помогнем да излезете извън кутията и да развиете вашата организация в правилната посока. Да, с коучинг.

Снимки: depositphotos, freepik