Услуги

Нашите услуги

В началото на нашето взаимодействие с клиентите ни, ние инвестираме време и ресурси да разберем в детайли какви са специфичните нужди на компанията, за да предложим решения, съобразени с конкретната идентифицирана потребност. 

Стратегия за човешки ресурси. Трансформация на процесите в човешки ресурси. Ангажираност на служителите. Реорганизация.

 • Създаване на стратегията за управление на хората/човешките ресурси в компанията, свързана с бизнес стратегията.
 • Дизайн, ре-дизайн и внедряване на процеси, инструменти в областта на управлението на хората.
 • Анализ и подобряване на ангажираността на служителите.
 • Разработване и провеждане на Проучване на ангажираността на служителите, както и 360-градусови обратни връзки
 • Подпомагане на промяна в културата на организацията.
 • Въвеждане на култура на вътрешно предприемачество и иновации
HR Strategy. HR Processes. Recruitment. Direct Search. Training. Development. Leadership programs. Outplacement. Payroll. HR Administration. Employee Wellness. Coaching.
HR Strategy. HR Processes. Recruitment. Direct Search. Training. Development. Leadership programs. Outplacement. Payroll. HR Administration. Employee Wellness. Coaching.

Подбор на експерти и висш мениджмънт. Директен подбор. Център за оценка.

 • Набиране на персонал за цялата гама позиции в една компания – от опитен специалист с 3-5 години опит, до C-level позиции
 • Експертиза в различни функции – административни, технически и инженерни, производство, финанси и счетоводство, продажби и маркетинг, логистика и верига за доставки, ИТ, висш мениджмънт.
 • Аутсорсинг на процеса на набиране на персонал (RPO) – поемане на целия процес на набиране на персонал в нашите клиенти.
 • Проектиране и фасилитиране на центрове за оценка с цел подбор.
 • Развитие на работодателска марка (Employer brand).
 • Инструменти за допълнителна оценка на кандидатите – личностни профили, когнитивни тестове, тестове за оценка на умения, оценка на работните предпочитания и способности на кандидатите. Тестове за оценка на съвместимост на кандидатите с екипа.
 • Консултант подбор на място в компанията, за подкрепа в моменти на пикове в обемите им на подбор.

Лидерски академии и обучения. Индивидуален и екипен коучинг. Център за развитие.

 • Дизайн и реализация на Лидерски академии и програми за развитие на лидери, съобразени с конкретните нужди на компанията и участниците в програмата.
 • Дизайн и фасилитиране на обучения, съобразени с нуждите на компанията.
 • Подобряване ефективността на екипите.
 • Индивидуален и екипен коучинг.
 • Дизайн и провеждане на центрове за развитие според компетентностите на компанията.
 • Психометрични тестове на служителите с цел идентифициране на силни страни, области за развитие,  предпочитан стил работа, подобряване на сътрудничеството в екипа, приспособяване към екипа.
HR Strategy. HR Processes. Recruitment. Direct Search. Training. Development. Leadership programs. Outplacement. Payroll. HR Administration. Employee Wellness. Coaching.

Изчисляване на заплати (пейрол). Администриране на персонала. Кариерно консултиране при реорганизации.

 • Изчисляване на възнагражденията (пейрол) за компании от различни индустрии (от малки и средни, до 800+ служители), вкл. графици, нощен труд, пр.
 • Интеграция с информационните системи на компанията
 • Възможност за предоставяне на ЧР администратор на място в компанията
 • Създаване на структура за администриране на персонала (договори, досиета на служители, правила за работа и др.)
 • Outplacement услуги – Индивидуално и екипно кариерно консултиране за служители и мениджъри, засегнати от реорганизации в компанията. Кариерно ориентиране.

Един партньор за всички програми и инициативи в областта на Грижа за благополучието на служителите (employee wellness), в лицето на U Matter Employee Wellness

С нашия Corporate Employee Wellness бранд U Matter Corporate Wellness ние подкрепяме компаниите в създаването и реализирането на техните програми и инициативи за благополучие на служителите (employee wellness) в следните области (разгледайте уебсайта на U Matter Corporate Wellness или се свържете с нас за подробности):

 • Физическо благополучие
 • Емоционално благополучие (или психично здраве)
 • Кариерно благополучие, вкл. Разнообразие, равен достъп, включване
 • Финансово благополучие