Аутплейсмънт; кариерно консултиране; преструктуриране. Outplacement, career counselling - hrcp.bg

Resources

Справяне с промените: Ролята на аутплейсмънт при преструктуриране

Що е то аутплейсмънт, или кариерно консултиране при преструктуриране

В динамичния свят на съвременния бизнес, организациите често се изправят пред нуждата да се адаптират и реструктурират, за да останат конкурентоспособни. Въпреки, че такива промени могат да доведат до растеж и ефективност, те често включват промени за служителите, вкл.и освобождаване на някои от тях. За  професионалистите в човешки ресурси е от съществено значение да се справят с тези преходи с емпатия и грижа, и един ценен инструмент в този процес е подкрепата на служителите, които за съжаление трябва да бъдат освободени чрез кариерно консултиране, или аутплейсмънт услуга.

Аутплейсмънт е услуга, предоставяна от работодателите към служителите, чрез външен консултант.

Чрез тази услуга служителите, които се сблъскват с освобождаване в резултат на преструктуриране, по-бързо се префокусират към следващите възможности пред тях. Както знаем, пазарът на труда може да бъде огромно предизвикателство, особено след дълги години в една и съща компания. Услугите за аутплейсмънт предоставят много повече от елементарните насоки за съставяне на автобиография, подготовка за интервю и разработване на стратегически план за търсене на работа. Кариерното консултиране при преструктуриране не само подкрепя служителите в търсенето на работа, но и увеличава подготовката им да се представят по-добре от другите кандидати.

Кой заплаща аутплейсмънт услугата?

Тя се добавя в допълнение към традиционния пакет за обезщетение, от работодателя, който освобождава служителя.  Компаниите идентифицират подходящия партньор, който ще предостави тази услуга още преди служителите да са уведомени/или след като са уведомени, но докато са все още на работа. Целта е да се информира служителя, че като част от пакета за прекратяване, компанията се е погрижила да подпомогне служителя в това предизвикателство и с професионална подкрепа.

Как се предоставя аутплейсмънт услугата?

Предоставя се под формата на индивидуални консултации със сертифициран кариерен коуч, като най-добрите доставчици на тази услуга в световен план винаги предоставят на служителя и много подробен наръчник, който следва структурата на програмата. Включва насоки, инструкции, примерни скриптове за служителя за водене на разговори, конкретни идеи, и др. Аутплейсмънт услугата може да се започне докато служителят, който вече е уведомен за предстоящата промяна, е все още на работа, както и след като приключи работните си ангажименти. Продължава между 3-6 месеца, като за позиции от ниво Изпълнителен директор/Генерален мениджър програмата може да продължи и 12 месеца. Включва и допълнителни компоненти, подходящи за това ниво и за по-голямата трудност, което хората на това ниво имат в намиране на следващата им работа.

Какво включва аутплейсмънт услугата?

Един от ключовите аспекти на услугите за аутплейсмънт е индивидуално кариерно консултиране от сертифицирания коуч. В работа с коуча, служителят идентифицира какви са неговите/нейните конкурентни умения и личностни характеристики, които го/я правят по-добър кандидат спрямо другите кандидати. Чрез услугата тези служители се подготвят за това да се представят по-добре; да знаят и разказват какво търсят и какво предлагат като опит и еспертиза; да проучват компаниите, които биха таргетирали. Служителите се научават как да подготвят своята автобиография за всяка позиция, която таргетират; и се научават (и тренират) как да се представят на интервю за работа, и в среща с  прекия ръководител на бъдещата им позиция. Запознават се с това какво да вземат предвид при навлизането в новата им работа.

Услугите за аутплейсмънт (кариерно консултиране при преструктуриране) допринасят за запазването на имиджа на работодателя.

Когато компаниите показват ангажимент към благополучието на своите служители дори по време на трудни периоди, това създава положително възприятие както вътрешно, така и външно. Това може да бъде от съществено значение за поддържане на морала сред оставащия персонал и привличане на топ таланти в бъдеще.

Всъщност, аутплейсмънт е стратегическо инвестиране в човешкия капитал на организацията. Чрез предоставянето на тази услуга, HR професионалистите играят ключова роля не само в помощта на служителите по време на предизвикателен период, но и в поддържането на положителна организационна култура. Докато продължаваме да навигираме в променящия се пейзаж на работното място, приемането на аутплейсмънт като състрадателна и проактивна мярка може да направи значителна разлика за вас като работодателска марка. И като хора, грижещи се за други хора в организацията.