аутплейсмънт- hrcp.bg

Resources

Какво е аутплейсмънт и защо да го предоставяме на служителите?

Услугите за аутплейсмънт се предлагат на служители, които са освободени от компанията. Това освобождаване е най-често заради преструктуриране, съкращения, доброволно напускане.

Обикновено тези услуги предоставят съвети, насоки и подкрепа, за да могат служителите да си намерят нова работа. Как? Като им помогнете да се ориентират на пазара на труда, да подготвят или пренапишат автобиографията си, да се подготвят за интервюта, да използват мрежи за намиране на „скрити“ работни места или дори като им предоставите обучение, което да им помогне да подобрят уменията си за преговори за бъдещи роли.

Аутплейсмънт услугите също така могат да помогнат на служителите да се съсредоточат положително върху промяната, да подобрят благосъстоянието си и дори да намерят идеалната за себе си работа, която не са обмисляли в миналото.

Трябва ли компаниите да предлагат услуги за аутплейсмънт?

Въпреки че вашата компания не е законово задължена да предоставя услуга за аутплейсмънт, наличието на програма за подкрепа при освобождаване на служители показва, че цените работната си сила и се грижите за хората си дори и след раздялата. Предлагането на добри услуги за аутплейсмънт всъщност е от полза и за самата компания, тъй като така е по-вероятно бившите ви служители да останат защитници на вашата марка в бъдеще.

Кои са основните причини да предложите аутплейсмънт?

Съкращенията ще нанесат емоционален удар върху служителите ви – както на тези, които напускат компанията, така и на тези, които са оставени на работа. Това може да доведе до загуба на ангажираност, намаляване на продуктивността и удовлетворението от работата и може да създаде негативно отношение към работодателската марка. Нека си го кажем, никой не иска да знае, че компанията му не се справя добре и че трябва да освободи част от хората си.

Една силна програма за аутплейсмънт е по-вероятно да помогне на съкратения служител да се чувства по-малко ядосан и негодуващ, че е останал безработен. Когато се управлява добре, услугата за аутплейсмънт може да помогне на служителя да участва в по-плавно вътрешно предаване и да получи така необходимия тласък в самочувствието си.

Какво представляват общите услуги за аутплейсмънт?

 • Отпуск за служителите, за да търсят работа или да ходят на интервюта;
 • Професионална услуга за писане на CV;
 • Съвети или обучение как да се подготвят за интервюта за работа;
 • Съвети как да се ориентират в настоящия пазар на труда;
 • Оценки на уменията – за да покажат в какво наистина са добри служителите;
 • Съвети как да общуват по време на събития или къде да намират подходящи събития, които да посетят;
 • Обучение как да преговарят за заплащане;
 • Кариерно ориентиране, особено за тези, които са били извън работната сила за дълго време;
 • Помощ с финансови и правни съвети;
 • Емоционална подкрепа;
 • Допълнителни срещи за обсъждане на процеса.

Как услугите за аутплейсмънт влияят върху вашата работодателска марка?

Предлагането на някакъв вид социална подкрепа или пакет за подкрепа при освобождаване на служители ще се отрази положително на вашата работодателска марка, защото показва, че компанията ви е загрижена. Създаването на работодателска марка, която се фокусира върху благосъстоянието на служителите, привлича таланти, подобрява съществуващата ангажираност на служителите и стойността си.

Непредлагането на подкрепа на служителите, които биват освободени, може да има отрицателно въздействие върху тези, които са все още в компанията. Не забравяйте, че съкращенията засягат и мениджърите, натоварени да съобщят новината, както и тези, които са присъствали на срещите. Когато обмисляте как да подкрепите персонала, който напуска, си струва също да създадете план, за да уведомите останалите служители, че са ценени и в безопасност.

Как вашата компания да предлага аутплейсмънт?

По-ефективно е това да се осъществи чрез външен консултант.

Предлагането на услугата за аутплейсмънт чрез вашия отдел „Човешки ресурси“ означава, че ще имате повече контрол върху това как тя се въвежда и наблюдава. Възвръщаемостта на вашата инвестиция може да бъде по-бърза и може да е по-евтино да управлявате услугата в дългосрочен план.

Въпреки това проблемите с доверието между служителя и неговия работодател могат да възпрепятстват напредъка и ефективността на услугата за аутплейсмънт. Служителите, използващи услугата, може да не са склонни да говорят открито за притесненията си пред колега, което отнема голяма част от стойността на аутплейсмънта.

Наемането на външен консултант означава отдаване на контрола върху процеса на друга организация. Външните компании могат да предоставят услуги по поръчка или по-обща програма. Външен доставчик на услуги вероятно ще струва повече. Служителите обаче може да са по-отворени да споделят проблемите си с обективна страна. Оттам и ефективността ще бъде значително по-висока.

Как да изберете външен консултант за аутплейсмънт услуги?

Ако вашата компания реши да избере външен консултант, ето някои фактори, които трябва да имате предвид. Формулираме ги като примерни въпроси, които да си зададете.

Какъв тип услуги за ауплейсмънт предоставят?

Какви разходи ще ви струва? (Вземете предвид както краткосрочните, така и дългосрочните разходи.)

Програмата съобразена ли е с вашите служители или са само общи услуги?

Предлагат ли аутплейсмънт за всички индустрии или само за определена ниша?

Как данните и обратната връзка ще се събират и съобщават на компанията ви?

Колко сесии ще получи служителят? Онлайн, лице в лице или комбинация от двете?

Съответстват ли аутплейсмънт услугите, които този консултант предлага, на нивото на служителите, които ще бъдат съкратени?

Какво включва програмата за аутплейсмънт на всяко ниво? Ясно ли е какво се очаква? Например осигурява ли персонализирани сесии, практически семинари и онлайн портал, до който служителят да има достъп?

Аутплейсмънт услугата предоставя ли правилните инструменти и стратегии за настоящия пазар на труда?

Екипът на HRCP е готов да обсъди нуждите на вашата компания. Аутплейсмънт е сред услугите, които предлагаме.