Мениджър - hrcp.bg

Resources

7 важни въпроса, които да зададете, когато наемате мениджър

7 важни въпроса, които да зададете, когато наемате мениджър за да разберете дали съответният кандидат за управленска позиция отговаря на целите на компанията

Ако сте правили подбор на мениджъри, сте наясно, че интервюто с потенциален мениджър е различно от интервюто на „редови“ служител. Мениджърът ще наставлява, ръководи, оформя и оценява своя служител. Мениджърът също така ще изгражда, насочва и поддържа до голяма степен фирмената култура, ако си върши добре работата. Необходимо е и да притежава визия за бъдещето.

Отговорите на въпросите, които ви предлагаме, ще хвърлят светлина върху качествата – не само професионални, но и личностни. Върху знанията, уменията (твърди, меки, лидерски умения), възможностите, нагласите и моделите на поведение на човека срещу вас. Това ще ви помогне да прецените дали кандидатът отговаря на целите на компанията, което е основен момент от управлението на човешките ресурси.

Как бихте описали фирмената култура във вашия екип/отдел/компания?

Ще разберете дали пред кандидата изобщо стоят темата и идеята за изграждане и поддържане на определена фирмена култура. Или пък той е бил толкова зает в ежедневните дела, че това е минало на заден план.

Какво биха казали за вас най-ефективният и най-незадоволително представящият се служител в екипа/отдела/компанията ви?

Ще разберете колко е ангажиран мениджърът с развитието на неговите служители, с успехите им, с предизвикателствата, с възможностите за усъвършенстване, които им се предоставят, и др. Ще добиете представа за неговите менторски и коучинг умения, за емоционалната му интелигентност, способен ли е на емпатия и т.н.

Разкажете ми за ситуация, когато е трябвало да постигнете определена цел при доста по-значителни ограничения по отношение на време, бюджет, екип, отколкото обикновено? Как преодоляхте предизвикателствата, за да постигнете необходимия резултат? Какъв беше измеримият резултат (и)?

Този въпрос препраща към  основната стойност на мениджъра – способността му да управлява, разпределя и използва ресурси (хора, време, пари). Това също говори за неговата гъвкавост и капацитет за успешно справяне при неидеални сценарии.

Какво „взехте“ от последните си три позиции? Как тези умения, способности, техники, уроци за това „какво да не се прави“, знания за най-добрите практики, опит по отношение на хората и как да се управляват по-добре или по-различно и т.н. ще влияят върху вашето представане оттук нататък? Защо всичко това ще има значение за нас (наемащата компания)?

Този въпрос не само ще даде представа за конкретните умения и опит, които мениджърът е натрупал в течение на кариерата си. Той също така ще разкрие дали и как той е в състояние да свърже точките със своите цели в бъдеще. И по-конкретно – как това ще добави стойност към вашата организация.

Разкажете ми за случай, когато сте постигнали пробив, който не може да бъде пряко измерим, но е оказал огромно въздействие върху целите на компанията.

Тук целим поглед върху креативния потенциал на кандидата. Например може интервюиращата компания да има амбицията да стане по-видима и разпознаваема, а не само да продава продуктите и услугите си. Ако кандидатът е в състояние да сподели истории, при които е разширил присъствието и видимостта по някакъв начин на организацията, за която е работил, тогава той ще покаже как би могъл да посрещне определената цел, която наемащата компания иска да постигне.

Коя е любимата ви технология/дигитална платформа/приложение и защо? Как подкрепи вашите цели като мениджър?

На фона на днешния постоянно развиващ се технологичен пейзаж, в това число изкуствен интелект (AI), социални медии и т.н., е важно да се оценят допирните точки на мениджъра с тези области, както и нагласите и възможностите му.

Как бихте описали вашия стил на управление?

Този въпрос стига до същността на кандидата. Тук е важно къде се фокусират думите му: върху служителите/екипите, върху компанията, върху него самия, или има баланс между трите. Ще разберете още намесва ли се той във всеки процес, делегира ли повече и дава ли автономност на служителите, или е налице комбинация от двете и т.н.

Източник снимка: pixabay.com.