AI- hrcp.bg

Resources

AI през 2024 г.: Какво HR индустрията да очаква

Използването на AI в човешките ресурси не е просто инструмент, а двигател за организационно съвършенство и овластяване на служителите.

HR пейзажът преминава през забележителна трансформация, подхранвана от изкуствения интелект. AI не е далечна концепция. Технологията вече променя начина, по който организациите финкционират. HR лидерите разработват стратегии и мениджърите ръководят своите екипи.

В тази ера на бързи технологични промени нашето основно предизвикателство е да дадем възможност на служителите да използват напълно потенциала на AI.

Растежът, управляван от AI, се нуждае от ангажимент за учене и развитие

С бързата еволюция на AI организациите са изправени пред неотложен въпрос: Как можем да гарантираме, че нашите служители процъфтяват в тази непрекъснато променяща се среда? Отговорът е култура на непрекъснато учене и развитие. Служителите трябва да се учат как да използват AI инструменти ефективно за подобряване на техните роли и цялостното представяне на организацията.

Ученето е истинският императив за успешното използване на AI и организациите ще го приоритизират както никога досега. Те ще инвестират проактивно във вътрешни академии за обучение, базирани на AI, и в персонализирани програми за обучение.

Организации, които не успяват да дадат приоритет на ученето и развитието, рискуват да изостанат в надпреварата с AI. Техните служители може да изпитват затруднения да се адаптират към управляваните от AI работни потоци. Това ще намали продуктивността и ангажираността. Това може да доведе до високи нива на текучество и намалена конкурентоспособност.

Организациите, които възприемат обучението и развитието като крайъгълен камък на своята стратегия за AI, ще пожънат успехи. Служителите , които са уверени в уменията си с AI, ще стимулират продуктивността, креативността и иновациите. Това ще подхрани силно чувство за цел и привеждане в съответствие с целите на компанията, ще повиши ангажираността и задържането.

AI изисква предефиниране на оценката на работата на служителите

Бързото развитие на технологиите означава, че служителите непрекъснато се адаптират към нови и нови инструменти и възможности. Две критични характеристики на генеративния AI изострят това предизвикателство.

Първо, помислете за забележителния процент на приемане на продукти като ChatGPT. В рамките на два месеца след стартирането си той се похвали със 100 млн. потребители. Тази безпрецедентна скорост на приемане подчертава всеобхватното влияние на AI на работното място. Второ, инструментите с активиран AI се отличават от конвенционалните цифрови технологии по способността си да се развиват автономно. Те не остават статични, а се адаптират и подобряват с течение на времето. Това означава, че това, което е на разположение на служителите, също се променя.

Според различни изследвания GPT инструментите могат да повишат продуктивността на служителите с до 40%. Тази реалност изисква фундаментално преосмисляне на традиционната оценка на представянето на служителите.

Преди мениджърите са оценявали своите служители въз основа на опит, бързина, ефективност, креативност и точност при изпълнение на задачите. Повечето дискусии за въздействието на AI се въртят около това как той повишава продуктивността. Въпреки това, в пейзаж, управляван от AI, става важно да се вземат предвид алтернативни показатели. Като сътрудничество, възприемане на ангажираност, емоционална интелигентност, ефективно управление или менторство, придържане към ценностите на компанията и етична преценка стават забележими.

Влиянието на AI върху планирането на работната сила и длъжностните роли

През 2024 г. влиянието на AI върху планирането на работната сила и работните роли е неоспоримо. Традиционните длъжностни характеристики избледняват, тъй като AI поема рутинни задачи, което налага фундаментално преосмисляне на планирането на работната сила и разделянето на отговорностите. Вече виждаме и ще продължим да виждаме значителни части от работните места да се трансформират, ролите се променят и размерите на екипите намаляват. Някои работни места ще изчезнат, но тази промяна ще доведе и до появата на много нови работни места.

Обикновено мислим за работните роли във връзка със задачите, които те включват. Но тъй като AI променя разпределението на задачите, работните роли ще станат по-неясни. Добрите лидери трябва да разберат как да прогнозират броя на служителите и да управляват набирането и повишението в свят, в който работните места са динамични, а не статични. Например това може да означава предпочитане на кандидати с набор от способности и потенциал за учене в съседни области пред хора с дълбок опит в една конкретна задача. Настоящите служители все повече ще трябва да се развиват в адаптивни специалисти с общ характер, опитни в използването на AI инструменти за специализирани задачи.

Планирането на работната сила ще се развие в динамичен процес, който предвижда променящите се изисквания за умения и работните роли. Тази еволюция не се отнася само до адаптиране; става въпрос за възприемане появата на нови роли и трансформирането на съществуващите, без да ставаме жертва на страха, че AI взема работата ни. Организациите, които проактивно коригират планирането на своята работна сила, приемат универсални специалисти и предвиждат еволюцията на работните роли, ще чертаят пътя в човешките ресурси и технологиите.

Консолидация на инструменти в ерата на AI

Данните са безценни в ерата на AI и тяхната последователност е от съществено значение. Честите промени във вътрешните инструменти могат да бъдат тромави, възпрепятствайки организациите да използват пълния потенциал на AI.

Изискването на AI за надеждни данни прави консолидирането на инструменти не избор, а стратегически императив. Организациите трябва да оценят своя набор от инструменти, за да се ориентират ефективно в пейзажа, управляван от AI.

Идеалният набор от инструменти за ерата на AI включва технология с вградени възможности за AI и отворени интерфейси за анализ на данни, за да се осигури безпроблемна интеграция на AI в ежедневните операции.

От друга страна, неуспехът да се поддържат последователни източници на данни може да доведе до неефективност, която подкопава предимствата на AI. Ето защо организациите трябва да дадат приоритет на надеждността и адаптивността на инструментите, за да отключат истинския потенциал на AI.

Потенциалът за намалено работно време с AI

Тъй като управляваните от AI инструменти рационализират задачите и повишават продуктивността, служителите постигат повече за по-малко време. Това означава не само повече време за стратегически функции с по-висока стойност в бизнеса, но и постепенно намаляване на работното време и потенциал за подобрен баланс между професионалния и личния живот. С повишена ефективност служителите могат да поддържат високо ниво на продуктивност, докато се наслаждават на повече свободно време.

Този преход обещава няколко потенциални ползи: подобрено благосъстояние на служителите (намаленото работно време допринася за подобрено физическо и психическо здраве, насърчавайки общото благосъстояние), повишено удовлетворение от работата (повече свободно време дава възможност на служителите да преследват личните си интереси, което допринася за по-добър баланс между професионалния и личния живот и в резултат на това до по-високо удовлетворение от работата), привличане и задържане на таланти (организациите, предлагащи по-добър баланс между работа и личен живот, са по-привлекателни за най-добрите таланти).

За финал

Организациите, които могат ефективно да използват AI, емпатията и обучението, за да повишат уменията на своите служители и да революционизират организационните си структури, ще видят експоненциално увеличение на продуктивността. Бъдещето на човешките ресурси в свят с AI не е само адаптиране към промяната; става дума за лидерство спрямо AI. Тъй като AI продължава да се развива и да се интегрира във всеки аспект от професионалния ни живот, тези, които приемат тези промени, ще процъфтяват.

Това не е далечното бъдеще; случва се сега. Възползвайте се от възможностите на AI, приоритизирайте обучението и развитието, преосмислете оценките на ефективността, адаптирайте планирането на работната сила, консолидирайте вашите инструменти и насърчете по-добър баланс между работа и личен живот на служителите. Така ще бъдете в челните редици на иновациите в областта на човешките ресурси, извеждайки вашата организация до нови висоти.