Как да подобрите процеса по подбор на персонал - hrcp.bg

Resources

Как да подобрите процеса по подбор на персонал

За да излезете победител в битката за таланти, подобрете процеса по подбор на персонал.

Ето няколко идеи за подобряване на вашия процес по подбор на персонал:

Ясно и кратко описание на позицията

Описанието на позицията е едно от първите взаимодействия, които потенциалният служител има с вашата компания. Описанието трябва да отразява точно вашата работодатеска марка, и кратко и ясно да описва ролята, за която правите подбор. Бъдете конкретни относно отговорностите и изискванията. Използвайте специфичен за вашата работодателска марка език, за да дадете на кандидата представа за културата на вашата компания. Обяснете какво изисквате и какво можете да предложите в замяна. Добре написаното описание на позицията ще ви помогне да таргетирате точните кандидати, които биха били подходящи за ролята.

График

Нещата се развиват бързо в един стартъп например. Разработете реалистична стратегия за подбор на персонал за 6-12 месеца напред. Като част от стратегията заподбор на персонал разработете график. Добре е да планирате, че времето, необходимо за подбор на персонал, може да отнеме от 3 до 4 месеца, в зависимост от търсените умения, наличието им в България (или в страната, за която правите подбор), вашето конкурентно предимство пред останалите работодатели, които търсят подобни знания и умения, броя новоназначени, които планирате на наемете на тази роля, пр. Планирайте интервюта въз основа на средното време, необходимо за интервюиране на кандидатите, очаквания брой кандидати (ако изобщо има активно търсещи кандидати за вашата позиция). Отделете време за преговори на офертата за работа и т.н. 

Прозрачен процес

Едно от най-честите оплаквания, които кандидатите имат относно процеса на подбор на персонал е, че той не е достатъчно прозрачен. Това увеличава стреса на кандидата и създава недоверие. Освен това има негативно въздействие върху преживяването на кандидата. Предложете на кандидатите прозрачен процес на наемане, като давате честна и градивна обратна връзка. Споделяйте времевата рамка за процеса на подбор за тази позиция с вашите кандидати. Не обърквайте кандидата – бъдете конкретни с отговори „да“ или „не“.

Набор от кандидати за бъдещи позиции (candidate pipeline)

Става въпрос за база с потенциални кандидати, които са квалифицирани и подготвени да заемат съответните ключови роли в организацията веднага щом те се освободят. Може да сте попаднали на таланти, които преди това са кандидатствали във вашата компания. Може би те не са били подходящи по това време поради различни причини. Вместо да изхвърляте техните автобиографии, използвайте тази информация, за да създадете набор от кандидати за бъдещи позиции. Това би могло да намали времето ви за наемане и качеството на кандидатите би могло да бъде по-високо. И което е по-важно, предвид предишния им интерес към вашата компания, те ще се интересуват от това, което имате да им кажете. Разбира се, ако сте били коректни, ясни, откровени, дали сте обратна връзка, и те са пожелали да бъдат контактвани от вас за бъдещи позиции. И всичко да е документирано според изискванията на GDPR – като повечето онлайн системи за управляване на процеса по подбор на персонал имат заложени срокове за подновяване на личната информация, която кандидатите сами са споделили с вас, според установените в GDPR срокове.

Социални медии

Факт е, че пазарът на труда се променя, тъй като все повече представители на поколението Z навлизат в работната сила. Сега повече кандидати използват социалните медии, за да търсят работа. За да се възползвате максимално от социалните медии, работете заедно с вашия маркетингов екип, така ще установите онлайн присъствието на вашата компания. Насърчавайте вашите служители да споделят актуална информация за събития, публични новини в компанията, използвйаките своите лични акаунти в социалните медии. Кратки видеоклипове или рийлс за вашата работа могат да ви помогнат да ангажирате потенциални кандидати. Присъединете се към съответните групи в социалните медии, особено към тези в професионални сайтове като LinkedIn. Използвайте кампании в социалните медии, за да достигнете до бъдещи служители. Концентрирайте се върху създаването на общност. Създайте отделен хаштаг (#), специфичен за вашата работодателска марка, за да повишите разпознаваемостта й.

Уникални придобивки

Организациите се „борят“ помежду си, за да привлекат най-добрите кандидати, често фокусирайки се – освен върху работна среда, смислена работа, каузи, подкрепяни от работодателя, взаимоотношения в компанията , възможности за развитие – и върху придобивките. За да изпъкнете, включете няколко уникални придобивки във вашата стратегия за подбор на персонал. Предложете възможност за дистанционна работа, помощ за обучение/повишаване на уменията, четиридневна работна седмица, семинари/сесии за психично здраве, гъвкав график, платен отпуск за рожден ден и др.

Напредък на кандидатите

Подборът на персонал изисква както време, така и усилия. Не можете просто да интервюирате някого и след това да го наемете. Вместо това вие тествате кандидатите на множество нива. И ги наемате само когато сте уверени в техните способности. Работодателите трябва да проследяват кандидатите през целия процес на наемане. Това гарантира гладко и ефективно наемане. Уверете се, че всички кандидати се третират последователно и справедливо. Идентифицирайте и адресирайте всички проблеми, свързани с наемането, като например конфликти в графика или закъснения. Събирайте информация и от кандидатите, за да помогнете за подобряване на процеса ви по подбор на персонал .

Често задавани въпроси (FAQs)

Създаването на секция на Интернет страницата ви, която отговаря на често задавани въпроси, е друга чудесна тактика при подбор на персонал. Много хора може да се колебаят да подадат кандидатури. Това е така, защото се нуждаят от разяснения по конкретни въпроси. Попитайте настоящите си служители какви въпроси са имали, преди да намерят работа. Или вземете предвид конкретните въпроси, които са ви задавали нови кандидати. Това ще ви помогне да съставите секция, която разглежда проблемите на кандидатите. В резултат на това вие спестявате време на вас и вашите кандидати и ги уведомявате предварително за това, което ги вълнува.