HR тенденции- hrcp.bg

Resources

Тези HR тенденции са сравнително нови, но ще се задържат задълго тук

Декември е време за равносметки, а тази година ни донесе от всичко по много. Кризи, липса на хоризонт, битки и несигурност, но и нови идеи, възможности, гледни точки и практики. Днес решихме да разгледаме няколко HR тенденции, които 2020 г. изведе под светлините на прожекторите.

Не сме включили неща като дистанционна работа, психическо здраве , изкуствен интелект (AI) и автоматизация, slash workers – за някои вече сме писали, други може би ще разгледаме по-подробно в следващите седмици. Очертахме общо 10 акцента за трите основни категории, които ни интересуват. Можете да допълвате съобразно вашия опит.

Изживяването на кандидатите е важно, дори и да не ги наемете

Изживяването на служителя започва още преди да го наемете, ето защо изживяването на кандидата също трябва да бъде добро. Според проучване 78% от професионалистите смятат, че процесът по кандидатстване (още преди самото наемане) е пряк индикатор за това, как компанията оценява и се отнася към служителите си. През 2020 г. много бизнеси инвестираха време и усилия в тази посока.

Значителен процент от хората, преминали лошо интервю, са споделили своя опит в Интернет или със свои близки и приятели. Тези отзиви могат да се окажат пречка за други потенциални кандидати да проявят интерес към свободни позиции при вас. Помислете как всеки потенциален служител вижда вашия бизнес или бизнеса, на когото сте партньор, защото можете да сте сигурни, че той ще изкаже мнението си.

Изживяването на служителите е билет към тяхното и вашето щастие

Да изградиш, поддържаш и коригираш, когато е необходимо, изживяването на служителите, придоби още по-голяма важност през 2020 г. На фона на пандемия този фокус има основополагащо значение за изграждането на екип от високоефективни, мотивирани и новаторски настроени хора, които работят заедно.

Цялостното изживяване на служителите (потребности, очаквания, обучения, автономност, благосъстояние, проблеми, с които се сблъскват) може да засегне всичко – от подбор и наемане през сътрудничество с колегите до крайния резултат. Затова е необходимо да се вложи енергия, за да се отстранят пропуските. Изживяването на служителите влияе пряко не само върху тяхната ангажираност, но и върху всички аспекти на бизнеса.

Изживяването на служителите започва преди първия им работен ден и продължава след последния (аутплейсмънт, кариерно консултиране). Проектирането на това „пътешествие“ може да изглежда доста трудна задача, но ако разполагате с правилните инструменти и рамки, ще създадете добре смазана машина. Всяка стъпка от т.нар. жизнен цикъл на служителя трябва да бъде замислена като част от цялото.

Подкрепата от страна на служителите си има цена

Най-голямата сила на всяка компания са хората, които работят за нея. Чрез тях вие можете да достигнете до нова аудитория, да привлечете нови таланти, клиенти, партньори. Пример за подкрепа от страна на служители е публикация в LinkedIn, споделяща предимствата на работата за вашата компания, споделяне на статия от фирмения блог в социалните им канали и т.н. За да направи това един служител обаче, той трябва да е достатъчно удовлетворен и мотивиран.

94% от участниците в проучване на LinkedIn казват, че биха останали за по-дълго в дадена компания, ако работодателят инвестира в тяхното обучение и развитие. Според същото изследване една четвърт от милениалите и представителите на поколението Z определят липсата на обучения и възможности за развитие като причина номер едно да напуснат работата си. Обърнете особено внимание, защото тези две поколения вече съставляват значителна част от работната сила.

Гъвкавите умения срещу твърдите умения

С напредването на технологиите през последното десетилетие се влагат ресурси в повишаване на твърдите умения. Независимо че подобряването на техническите умения на вашия екип е от решаващо значение за успешен бизнес, меките (гъвкави) умения като адаптивност, креативност и сътрудничество не трябва да остават на заден план. Според проучване на LinkedIn 57% от лидерите казват, че меките умения са по-важни от твърдите.

През 2020 г. акцентът беше поставен върху меките умения, наблегна се на обученията за меки умения, когато започнаха да се появяват новите лидери (за това – след малко). Според Forbes сред най-търсените меки умения оттук нататък ще са управление на конфликти, управление на времето, управление на стреса и комуникация. Миналата седмица посветихме на гъвкавите умения на бъдещето отделна статия.

Корпоративна устойчивост

Сега, повече от всякога, виждаме служители, които изискват от своя работодател усилия в посока устойчивост. Независимо дали става въпрос за социален, екологичен или етичен принос, се очаква бизнесът да включи това в стратегията си и да допринесе за промяната в нагласите. Редица компании вече промениха подхода си, за да интегрират ценности, водещи до подобрено EVP (employee value proposition – наградите и придобивките, които служителите получават в замяна на своите умения и представянето им на работното място) и социална отговорност. Точно това, което милениалите и представителите на поколението Z искат.

Не само служителите ви желаят да бъдат част от устойчива и отговорна компания, вашите клиенти и партньори също го искат. 81% от участниците в проучване смятат, че бизнесът трябва да използва ресурсите си за подобряване на околната среда – тенденция, диктувана от милениалите и представителите на поколенията X и Z. Какво получавате вие? Повишена ангажираност на служителите, намалени разходи и подобрен имидж на бранда. Как да го направите? Помислете за разработване на програма за рециклиране и намаляване на отпадъците, за партньорство с благотворителна организация и насърчаване на служителите да участват в такава, за използване на възобновяема енергия.

Брандинг

Въпреки че брандингът (employer branding) не е нова концепция, тя ще продължи да се развива и занапред. Работодателите искат бъдещите им служители да имат добро впечатление за тяхната компания. Ясно е, че всички преглеждаме отзиви, когато решаваме къде да кандидатстваме за работа.

Имате два коза – вашите служители (настоящи и бивши) и експерт или фирма, които ще създадат цялостна брандинг стратегия за вас. Можете да интегрирате двата подхода, като тенденция е все по-широкото използване на видеа. Когато вашите служители разкажат своята история (роля, фирмена култура, развитие и т.н.), е по-завладяващо и автентично от обикновена публикация „Търсим…“ или „Ние сме…“. Помнете, че брандингът е процес и начин на мислене.

Човешки ресурси и социални мрежи

Социалните медии са ценно парченце от пъзела на брандинга. И след 2020 г. HR специалистите ще продължат да работят за разрастването на мрежата си в LinkedIn, а компаниите ще продължат да го използват за откриване на нови таланти и подбор на персонал. Не мислете за усилията си в социалните мрежи като за маркетинг, а по-скоро като за платформа за разказване на истории.

Разкажете историята на вашата компания, своята собствена и тази на екипа си. Помогнете на хората да разберат защо трябва да искат да работят за бизнеса ви. Преди всичко бъдете искрени. Практичен начин да започнете е да прегледате профила си в LinkedIn и да помислите как можете да изградите присъствието си в тази платформа.

Лидерство от нов тип

Скорошно изследвание показва, че екипите с приобщаващи лидери се представят със 17% по-добре от тези с друг тип лидер. Приобщаващите лидери са ориентирани към хората, чудесни слушатели са и могат да ползват умно талантите и мотивацията на своите екипи. Те са търпеливи, разбиращи и искрено се интересуват от другите. Наред с лидерските умения са и личностните им черти, сред които ангажираност, смирение, любопитство, интелигентност и сътрудничество.

Тези лидери също разбират, че приобщаването и правото на съществуване на различните гледни точки и начин на мислене са жизненоважни за успешното решаване на проблеми. Все повече хора осъзнават, че доминиращите личности може и да не са най-ефективният тип лидер. Наблюдава се преминаване към приобщаващо лидерство, където на преден план излизат сътрудничеството и фокусът върху хората.

Сътрудничество между екипи и отбори

Сътрудничеството е в основата на всеки успешен бизнес. Когато насърчавате сътрудничество между екипите, 64% по-голяма е вероятността вашият екип да остане ангажиран със задачата. Това води до цялостен по-добър резултат.

Не забравяйте да внимавате за някои често срещани грешки при този подход – един човек, който върши цялата работа; доминиращи личности, които поемат контрола; неправилно подредени цели. Работата на HR специалиста е да насърчава и улеснява сътрудничеството между екипите, както и да успокоява напрежението между отборите, ако възникнат някакви проблеми.

Коучинг

Обучението и управлението на хора е предизвикателство. Тук конкретно визираме коучинг, който се отнася до процеса опитен член на екипа да помага и да си сътрудничи с друг член на екипа за подобряване на неговото представяне. Коучингът позволява да се развиват умения, да се получава обратна връзка и дава предимство на инициативността на служителите за подобряване на тяхното представяне.

Като мениджър човешки ресурси, вашата роля ще започне да се фокусира върху развитието на стратегическите способности във вашия екип. Като CEO, вие трябва да си партнирате с мениджър човешки ресурси, да помагате на вашия ръководен екип или на бизнес лидерите също да се развиват. Добра опция е да привлечете помощ отвън – една по-различна перспектива може да промени всичко.