Придобивки - hrcp.bg

Resources

3 различни поколения на едно място, гъвкави придобивки и защо да ползваме външен партньор в администрирането им?

Работната сила днес е толкова широкообхватна и многообразна, че изглежда вече почти невъзможно със стандартни и универсални придобивки да бъдат удовлетворени изискванията и потребностите на всички служители.

Ето защо следва да се обърнем към една от най-новите тенденции в сектора – гъвкавите придобивки.

Застраховка за медицинско и стоматологично обслужване, карта за членство във фитнеса, детски ясли на работното място, уъркшопи, тренинги, бюджет за хоум офис, бюджет за обяд, компенсации за транспорт и паркинг – това са няколко примера за придобивки, които могат да присъстват в един гъвкав пакет. Служителите в различни етапи от живота си са фокусирани върху различни елементи от своите пакети за придобивки. По-младите служители могат да бъдат фокусирани върху заплатата и възстановяването на разходите за образование. Служителите с млади семейства биха били особено загрижени за здравното осигуряване, гъвкавите условия за работа и баланса между работата и личния живот. За по-възрастните служители превес ще имат здравните грижи и пенсионните планове.

  • Бейби бумъри (родени между 1946 г. и 1964 г.) – ниво на заплата, здравно осигуряване, пенсионен план;
  • Поколение X (родени между 1965 г. и 1980 г.) – ниво на заплата, сигурност на работното място, напредък в рамките на компанията, възможности за баланс между професионалния и личния живот;
  • Поколение Y или милениали (родени между 1981 г. и 1996 г.) – избор на придобивки, платен отпуск, възможност за отдалечена работа, контрол върху работния график, гъвкавост.

Какви са плюсовете на гъвкавите придобивки?

  1. Привличане и задържане на служители

Ключът към всеки успешен бизнес е привличането и задържането на топ таланти. Привличането на най-добрите таланти изисква постоянна стратегия както за брандинг на вашата компания като чудесно място за работа, така и за предлагане на точните придобивки. За малките организации е от съществено значение да предлагат всеобхватни пакети за придобивки, ако искат да останат конкурентоспособни. Служителите отдават голямо значение на придобивките. За някои тези пакети могат да бъдат и решаващият фактор за избор между две работни места.

  1. Служителите имат контрол

Всеки служител е различен и придобивките трябва да отразяват това. Възрастен служител с хронични здравословни проблеми и с голямо семейство ще иска едни неща, а млад здрав несемеен служител, изплащащ студентски кредит, ще има нужда от съвсем друго. Гъвкавите планове позволяват на вашите служители да избират само тези придобивки, които са от значение за тях. Гъвкавите придобивки дават възможност на служителите да се уверят, че организацията отговаря на техните професионални и лични нужди. Служителите искат да усещат, че работодателят им инвестира в тях, и гъвкавите планове са отличен начин за това.

  1. Без повече догадки и несъответствия

Когато предлагате гъвкав план за придобивки, не е нужно да се опитвате да създадете план, който да отговори на нуждите на всички. Вместо това можете да оставите избора на вашите служители. Попитайте ги, така ще сте сигурни, че получават подходящите придобивки, съобразени с тяхното здраве, бюджет, личностно и професионално развитие. Бихте могли да направите и проучване сред конкурентите ви, така ще можете да се позиционирате по-успешно.

Какви са минусите на гъвкавите придобивки?

  1. Изисква време и административни ресурси

Малък или среден бизнес, който се опитва да предложи твърде много възможности, ще се сблъска с тежестта на администрирането им. Процесът на създаване и прилагане на гъвкав план за придобивки отнема много време, което може да отнеме ресурси от други проекти. Когато предлагате придобивки за служители, трябва да сте сигурни, че всяка от тях отговаря на действащите закони и разпоредби. Колкото по-гъвкави придобивки предоставяте, толкова повече време и ресурси ще са ви необходими, за да ги поддържате.

  1. Изисква постоянна комуникация

Комуникацията е решаваща част от успешното внедряване на гъвкава програма за придобивки. Тъй като гъвкавите придобивки могат често да бъдат модифицирани, е важно вашият отдел по човешки ресурси да има отворена линия за комуникация със служителите ви или да имате лесна за достъп платформа, която служителите могат да използват, за да променят своите придобивки. Непрекъснато трябва да сте в крак с текущата ситуация и евентуалните промени. Ако искате да промените придобивките, които предлагате, трябва ясно да съобщите това на своите служители.

  1. Може да струва скъпо

Предлагането на гъвкави придобивки може да се окаже скъпо. Не само че създаването на гъвкав план отнема много време (а времето е пари), но може да се наложи да закупите и нова технология за изпълнението и поддържането му. Консултирането и съвместната работа с външен партньор, който има опит в администрирането на гъвкави придобивки, би оптимизирало вложените ресурси с фокус върху плюсовете и елиминиране на минусите.

Защо да ползваме външен партньор в администрирането на гъвкавите придобивки?

Ако сте стигнали до края на тази статия, вярваме, че вече имате отговор на този въпрос. Което означава и че минусите, изброени малко по-горе, са напът да бъдат елиминирани. Нашият екип ще се радва да обсъди нуждите на вашата организация, да проучи как нашите решения биха помогнали и да ви даде пълна информация за това какво да очаквате от нашите услуги.

Не трябва да пренебрегваме и поколение Z, родено след 1997 г., при което един от основните приоритети на работното място според редица проучвания е психичното здраве.

Източник снимка: Photo by fauxels from Pexels