Обученията - hrcp.bg

Resources

Защо обученията са ефективни и във virtual classroom формат?

Обученията, провеждани чрез виртуална класна стая, може да бъдат също толкова ефективни, колкото и тези във физическа класна стая.

Когато се говори за обучения във virtual classroom формат, неслучайно се използва и думата experience. Този тип обучение следва да бъде мислено като много повече от обикновено предоставяне и усвояване на информация, то вдига още по-високо летвата пред осъществяващите го. Очакванията на обучаващите се и на бизнес лидерите растат с всеки изминал ден. Фасилитаторите пък разбират значението на практиката. Тя е дори още по-важна във виртуалната класна стая, за да се осигури споменатият experience. В тази статия ще наблегнем на основните преимущества на обученията във virtual classroom формат. Ще отговорим на въпроса защо те са ефективни, а съвсем скоро ще разгледаме темата и от друга перспектива.

Пандемията изведе на преден план обученията във virtual classroom формат, тъй като те позволяват на хората да продължават да учат, да развиват и усъвършенстват своите знания и умения по безопасен начин. Но пандемията далеч не е единственият фактор за огромния интерес към тази форма на обучение. В онлайн среда вече е възможно да се провеждат обучения, които се доближават изключително много до личното преживяване  благодарение на напредването на технологиите и опциите за дизайн на програми, съответстващи на конкретните нужди на компаниите. Отминаха дните на сухите предварително записани обучения – виртуалните класни стаи са на живо, интерактивни са, ангажират обучаващите се ефективно, спестяват време и средства, много хора и организации дори ги предпочитат пред обученията лице в лице.

Виртуалните класни стаи обединяват хора от цял свят за участие в онлайн обучения, събития и дискусии от разстояние. Обучението във виртуална класна стая е по-гъвкаво, по-иновативно.  Днес все повече компании от различни индустрии се възползват от виртуалните класни стаи, за да обучават служителите си. Добрата виртуална класна стая е достъпна от почти всякакви устройства, дори смартфони. Наличието и на добър фасилитатор води до добри резултати както за служителя, така и за работодателя. Не трябва да забравяме и повишените изисквания пред самите компании. Част от тях са необходимостта от upskilling на служители и мениджъри, реорганизации и трансформации, кризи и тяхното решаване… или все неща, които не могат да бъдат отлагани.

Интерактивност

Виртуалната класна стая позволява на участниците, независимо къде физически се намират в момента, да взаимодействат помежду си. Повечето платформи предлагат възможност за гласова и видеоконферентна връзка, разговор в реално време, екранни инструменти за представяне на информация и ресурси, анкети, дискусии в малки групи или индивидуално, брейнсторминг, практикуване на умения и др.

Защитеност

Независимо дали виртуалното обучение се провежда в групи или чрез индивидуални сесии, поверителността може да подобри ефективното и дълготрайно усвояване на знания. Тази поверителност, съчетана с различни методи за онлайн комуникация, може също така да насърчи обучаващите се (например интроверти) да взаимодействат по-добре и да си сътрудничат с други членове на екипа.

Оптимизиране

Виртуалното обучение означава по-малко разходи за събиране на служителите на едно място (ако работят дистанционно; ако работят в различни градове, страни). Освен това някои изследвания показват, че обучението във виртуална класна стая може да подобри усвояването и поддържането на знания, което, от своя страна, увеличава продуктивността и намалява необходимостта от повтаряне на уроци.

Време

Пътуването, за да присъствате на обучения, може да бъде стресиращо, скъпо и разбира се, отнема време. Организирането и участието в обучение във виртуална класна стая елиминира необходимостта от пътуване. На практика можете да го направите от всяко място с достъп до Интернет и съответната платформа.

Гъвкавост

Виртуалните класни стаи не само спестяват време за пътуване, но позволяват на хората да се обучават от повече и различни места. Обученията, достъпни при поискване например, предполагат възможност за вписване в индивидуалния график на обучаващия се, начина му на живот и дори стил на учене.

Комуникация

Обучението във виртуална класна стая позволява на компаниите да събират служители и експерти от различни места. Това може да помогне на компаниите да подобрят работата в екип и сътрудничеството между екипи. Различните възможности за комуникация позволяват на различните участници да споделят идеи и да учат заедно, без дори да е необходимо да са физически в една стая.

Непредвидими или не, времената, в които живеем, могат да родят положителни промени и тенденции. Вашата организация може да управлява дългосрочните си стратегии, когато е обезпечена с лидери и професионалисти, които притежават необходимите умения. Препоръчваме ви да се запознаете с опцията за обучения във virtual classroom формат. Като наш партньор ще получите същите високи стандарти на обучение, каквито бихте получили лице в лице.

Кредит снимка: Photo by Martine Savard from Pexels