оценявам - hrcp.bg

Resources

Защо да награждаваме и отличаваме служителите?

Когато отличавате и награждавате служителите, това им показва, че техните усилия са забелязани, признати и оценени.

От ранна детска възраст се стремим към признание от страна на родители, учители, приятели. Толкова силно е желанието ни за положително утвърждаване, особено през периодите на развитие, че дори можем да възприемем неутралната реакция като отрицателна. Това не изчезва, когато станем възрастни и сме вече на работното си място.

Повишаване на продуктивността

Когато човек усеща, че работата му означава нещо и е ценна, има голяма вероятност да иска да прави повече и повече. Ще се чувства отговорен и за хората, които зависят от него за постигането на оптимални резултати. Служителите, които знаят, че са оценени, ще бъдат по-продуктивни и ще работят усилено не само заради личната си и професионална отговорност, но и поради факта, че ще искат да останат на върха, да запазят статута си.

Положителна работна среда

Мотивацията на отделните служители оказва влияние върху целия екип. Ако всеки е вдъхновен и мотивиран да получи признание, награда за труда и усилията си, отличие, средата ще бъде ефективна и положителна. Всички работят за постигане на целите и визията на компанията – всеки е заинтересуван, ангажиран, защото се чувства обгрижен. Това променя цялостния облик на компанията отвътре, а и отвън.

Задържане на служителите

Вероятността един служител да иска да напусне работа, на която е признат и ценен, е много по-малка. Той ще обича работата си и ще й се посвети дългосрочно. Докато наградата е предимно материална, отличието е по-скоро морално. Наградата е очаквана, има икономически измерения, оползотворява се в кратки срокове. Отличието често е дори изненадващо, насочено е към преживяване, залага на емоционалната стойност.

Събития/дни за отличаване на служителите

Може да имате „Служител(и) на месеца/тримесечието/годината“. Не забравяйте да отбелязвате и рождени дни, работни годишнини, нови попълнения в семейството. Изпратете мейл с благодарност за добре свършената работа. Прикачете благодарствена картичка към фиша със заплатата. Когато отличавате служителите си не е задължително винаги да създавате скъпа или сложна програма, защото в много случаи и най-малките жестове могат да направят голямо впечатление и да окажат също толкова силно въздействие.

Стена за отличаване на служителите

Може да поставите специално табло и да предложите всички в офиса да го запълнят с бележки, които съдържат поздравителни съобщения до колеги. Това може да послужи като вдъхновение за тези, които са се справили добре, за да продължат да се справят още по-добре. Също така ще предизвика хората, които не намират имената си на таблото, да продължават да се опитват да се справят по-добре, докато не видят бележки със съобщения, адресирани до тях. Същото е възможно да се приложи и във виртуален вариант, с подходяща платформа.

Представяне във фирмен блог, бюлетин, социални канали и още…

Представяйки топ служители във вашия фирмен блог или бюлетин, вие не само им давате признанието, което заслужават, но подчертавате онова, което вашата компания цени. Това е чудесно както за мотивиране на настоящите служители, така и за набиране на нови таланти. Публичното „Благодаря“ винаги има по-голяма тежест и обсег.

Трофеите ще напомнят физически за повода, за който конкретно са били връчени. Всеки би се радвал да ги покаже у дома или върху бюрото си. Особено подходящи са, когато се отбелязва дългогодишен стаж. Сертификатите са също добра идея. Когато отличавате служителите си, придружете това със съответстващ сертификат. Той допълва автентичността на отличието, освен това служителят ще може да го включи към постиженията в портфолиото си. Не подценявайте свободното време. Когато даден служител вложи повече време, за да завърши определен проект, можете да му дадете допълнителен почивен ден или два или дори кратък платен отпуск. Признаването на постиженията извън работата също носи стойност. Когато колегите показват подкрепа към начинанията на другия, това насърчава сплотените екипни взаимоотношения. А вие като мениджър показвате уважение и заинтересованост, което също би се оценило високо от вашите служители. И посланието е: „Ние сме едно семейство“.

Как да изградите култура на отличаване на служителите?

  • Бъдете конкретни

Отличаването е по-значимо, когато е обвързано с конкретно постижение или бизнес цел. Така служителят може да направи връзката, да види смисъл и да получи допълнителна мотивация.

  • Бъдете навреме

Отложеното или закъсняло отличаване няма същата стойност. Нека отличаването на служителите бъде приоритет – създайте официални системи, за да не изпускате момента.

  • Лично и различно

Всеки има свои собствени предпочитания и стил, изградете си ясна представа за отделните служители. След това ги отличете, като помислите и за персонализирани подаръци.

  • Малкото е много

Ежедневните жестове на благодарност също мотивират. Писането на послания или използването на интранет за насърчителни коментари (от мениджъри и между колеги) е стъпка към желаната култура .

  • Вижте голямата картина

Да отличавате служителите си им да са по-сигурни в своята собствена стойност, в приноса си за компанията и ги мотивира да работят по-усърдно. Това е особено важно, когато организациите растат или се променят. Редовно споделяйте новини за това как компанията се стреми да постигне мисията си и акцентирайте върху това как целите на всеки отделен служител са свързани с тази визия.

Има безброй начини да наградите и отличавате служителите си, като всичко започва с фирмената култура. Това е основата и за сериозна ангажираност на персонала, непрекъснато развитие на служителите, стратегия за задържане. Не чакайте твърде дълго, за да отличите някого за усърдната му работа. „Сега“ винаги е най-подходящото време да се каже „Благодаря!“, „Поздравления!“ или „Добра работа!“. Отличаването на служителите е важно и необходимо, без да бъде задължително сложно или скъпо. Попитайте хората си какъв тип признание/отличие би бил най-значим за тях. Може да се изненадате от отговорите.