Формиране на ефективен екип - hrcp.bg

Resources

4 типа служители и как да формираме ефективен екип

Изследване на Deloitte установява, че има четири типа служители според работния им стил (предпочитания за работа) във всяка компания.

Според Делойт, и тяхната концепция за Business Chemistry types, въпреки че можем да имаме признаци на повече от един работен стил, всеки от нас има предпочитания за работа, които могат да се класифицират в един или два от четирите типа: пионери, лидери, интегратори и пазители. Как бихме молги да използваме тази информация, за да формираме ефективен екип?

Няма една-единствена рецепта за формиране на ефективен екип и за извличане на оптималния потенциал от служителите, но разбирането на техните нужди, стил на работа и предпочитан стил на общуване е първата стъпка. Проучването показва, че на мениджърско ниво преобладават пионерите и лидерите, но е важно да се отбележи, че ефективното управление включва промяна на вашия стил, за да управлявате всеки служител според неговия стил и тип или според ситуацията.

Организациите, които отключват пълния потенциал на четирите типа служители, успявят да формират ефективен екип и разполагат с предпоставките за постигане на успех.

Пионери

Проучването характеризира пионерите като тези, които „ценят възможностите и предизвикват енергията и въображението в своите екипи. Те вярват, че рисковете си струват и че е добре да се доверяваш на инстинкта си. Техният фокус е голямата картина. Те са привлечени от смели нови идеи и творчески подходи.“

Характерно за пионерите е, че са дружелюбни, спонтанни, адаптивни. Те имат поглед и фокус върху голямата картина. Не се страхуват да поемат рискове, дори ги търсят, защото знаят, че там се крият иновациите. Умеят да си представят неща, които не са само в полето на въображението, а съвсем реални възможности.

Този тип хора, които действат, за да получат, са откровени за това, което предстои – което според тях е най-доброто. Ентусиазирани са, обичат брейнсторминга и прокарването на нови идеи. Адаптивни са, но намират правилата и структурата за отблъскващи.

Добре е да имате такъв тип служител, за да формирате ефективен екип. Позволете на този тип служител да стимулира идеи и иновации, но внимавайте да не задуши по-интровертните служители. Свържете го с неговите противоположни типове (пазители или интегратори), за да могат да се научат да работят един с друг и да балансират чертите на другия. С течение на времето те могат да намерят общ език.

Лидери

Това са хора, които „оценяват предизвикателството и генерират инерция. Постигането на резултати и победите са най-важни. Тези служители са склонни да гледат на проблемите през черно-бяла призма и да се справят с тях директно, въоръжени с логика и данни.“

Най-характерно за тях е, че са фокусирани, логични, дълбоко любопитни. Имат конкурентен дух, гонят количеството, понякога и експериментират, и са необходим член на вашия ефективен екип.

Водени от действието и решаването на проблеми, те се фокусират върху победата и директността в общуването си с другите. Борят се с нерешителността и липсата на фокус у колегите си. Не харесват и се разочароват от разговори и всякакви разсейвания, които им пречат да си вършат работата.

Противоположности на лидерите са интеграторите и пазителите. Тъй като лидерите и пионерите могат да бъдат по-доминиращи личности, внимавайте идеите на другите да не бъдат пренебрегнати в дискусии и брейнсторминги.

Пазители

Пазителите са резервирани служители, които „ценят стабилността и въвеждат ред и стриктност. Те са прагматични и се колебаят да поемат риск. Данните и фактите са основни изисквания за тях, а подробностите са от значение. Пазителите смятат, че има смисъл да се учим от миналото.“

Характерни черти на пазителите е, че са методични, практични, структурирани, резервирани, ориентирани към детайла, лоялни. Звучи като някого, от когото имате нужда във вашия ефективен екип.

Пазителите са склонни да бъдат последователни, предвидими служители, които се фокусират върху организацията и подробното планиране. Безпорядъкът, неяснотата и напрежението са нещата, които ги объркват във времето. За да сте сигурни, че пазителите могат да свършат най-добрата си работа, им дайте достатъчно време да разработят планове и да създадат практически приложения, които ще помогнат на пионерите и тяхната иновативна визия. Когато пионери и пазители работят заедно в хармония, ще имате успешни резултати за нови идеи, тенденции и практики.

Интегратор

Интеграторите ценят своите връзки. Те се наслаждават на изграждането на екип и изграждането на силни взаимоотношения и внасят умения за съпричастност и посредничество в своите групи. Интеграторите са по-малко склонни да се „движат от числа“ и предпочитат да оставят вземането на решения на другите. Този тип предпочитания са също необходими, за да изградите ефективен екип.

Източник на снимките: freepik.com и pexels.com.