Разликите във възнагражденията на жените и мъжете в България

Институтът за пазарна икономика публикува този март анализ за участието на жените в пазара на труда в България. Оказва се, че заетостта при жените е по-висока в сравнение с тази при мъжете, но жените продължават да получават по-ниски възнаграждения.

През 2000 г. възнаграждението на жените е с близо 25% по-ниско от това на мъжете. През 2021 г. разликата е намаляла до 18%, а към декември 2022 г. тази разлика е 15,5% за средните работни заплати у нас. При средна заплата 2314 лв. разликата се равнява на 200-220 лв. в полза на мъжете. Това бе обявено на националната конференция „Равнопоставеност между мъжете и жените и условия на труд – тенденции и предизвикателства“.

Добрата новина е, че през последните години разликата във възнагражденията на жените и мъжете намалява. Но нека задълбаем малко повече.

В някои сектори разликата достига почти 40%, според анализа на ИПИ. Тази тенденция се наблюдава най-ясно във финансовия сектор (разлика от 38%). След това се нареждат здравеопазването, ИКТ секторът, преработващата промишленост, културата, спортът и развлеченията. Разликата във възнагражденията на жените и мъжете в публичната дейност „За създаване и разпространение на информация“ е 33% (5300 лв. получават мъжете, а 3600 лв. – жените). 51% от жените в България са изложени на риск от бедност и социално изключване след пенсиониране спрямо 37% при мъжете, поради натрупаните разлики в заплащането и съответно в пенсиите. Освен това жените у нас са по-засегнати от инфлацията, защото работят при по-ниски средни доходи.

Анализът на ИПИ разкрива, че изборът на професия все още е силно повлиян от традиционните и стереотипни роли на пола. Най-голям брой жени се наемат в сектори, свързани с личния контакт с хора, като образование, здравеопазване и социални дейности (над 80%).