5 актуални акцента в обучението и развитието на служителите

Все повече виждаме, че обученията „се водят“ от отделния обучаващ се, като се започне от неговата мотивация да учи според своите индивидуални условия и се стигне до готовността му за запазване и прилагане на новите знания и умения в работна среда.

Компаниите, които искат да осигурят необходимите умения на работната си сила, трябва да уважават този процес и да използват решения за обучение и развитие (learning & development) в рамките на човешките ресурси, които дават възможност на хората да разберат и интегрират това, което са им преподали, а не просто да покрият нужния минимум, за да преминат теста. 

За да поддържате у екипа си нетърпение да учи и глад за повече образователно съдържание, трябва да предоставяте формати, които ще го ангажират, вдъхновят и ще резонират с членовете му на човешко ниво. 


Култивиране на ключови меки умения

Уменията за комуникация, лидерство, сътрудничество, разрешаване на проблеми могат да се считат за „меки умения“ (soft skills). Има истинска сила в това да можеш да общуваш с хората, да изграждаш връзки с тях и да им помагаш да развият пълния си потенциал. Без значение колко твърди умения е усвоил един служител, култивирането на неговите меки умения винаги може да доведе до подобрено представяне, по-високи резултати и повече възможности за напредък. Сред ключовите меки умения, независимо от индустрията и професията, са и управление на времето, адаптивност, работна етика.

Преквалификация и повишаване на уменията

Обучението и развитието следва да се съсредоточат също върху преквалификация (reskilling, обучение на служителите за нови умения, за да ги подготви за различна роля в организацията) и повишаване на квалификацията (upskilling, надграждане върху съществуващите умения на служителите, за да ги издигне до по-високо ниво на компетентност), които имат незабавни и видими ползи за продуктивността и бизнеса. Технологиите се развиват бързо, така че служителите трябва постоянно да актуализират набора си от умения, за да бъдат в крак с времето и актуалните тенденции.

Микрообучение

Четиричасовата лекция вече не е златен стандарт за предоставяне на образователно съдържание. Харесва ли ни или не, нашият забързан медиен пейзаж ни е тренирал да разполагаме с по-кратки интервали на внимание. Освен това всички сме по-заети и по-притиснати по отношение на времето повече от всякога. Като съкратите образователните материали в компактни „микроуроци“ (микрообучение, microlearning), които могат да бъдат усвоени в рамките на 5-15 минути, можете да направите обучението по-достъпно и удобно за служителите си. Една от препоръчителните форми е видеото. 


Подобряване преживяването на служителите

Обучението губи ресурси, ако служителите не запазят наученото и не го интегрират в своя набор от умения. Знаейки това, няма смисъл да ги принуждаваме към структури и графици. Даването на приоритет на преживяването на служителите (employee experience) и поставянето на техните индивидуални нужди на първо място може да създаде най-добрите условия за задълбочено обучение. Прости, удобни за потребителя функции като съвместимост с мобилни устройства, интегриране на социални медии, добре организирана библиотека с документи с търсене и видеосъдържание с релевантни презентатори могат да създадат една наистина смислена и насърчаваща учебна среда. За персонализирано образователно изживяване можете да поискате обратна връзка и да включите предложените подобрения.

Насърчаване на вътрешната мобилност

Наемането вътре в рамките на компанията може да ви доведе до кандидати с изключително специфичен опит, които вече са в съответствие с културата на вашата компания. Но работи само когато хората искат да останат във вашата организация и когато се чувстват подкрепени при поемането на нови роли и допълнителни отговорности. Компаниите, които полагат допълнителни усилия да подкрепят вътрешната мобилност с инициативи като курсове за кариерно развитие и личностно обучение, задържат служителите си за почти два пъти по-дълго време. Също така това до голяма степен гарантира, че внезапните напускания няма да ви оставят с критични пропуски в знанията и уменията на работната сила. 

Photo credit: freepik.compexels.comunsplash.com