News and useful resources

Управление на таланти: 5 от най-разпространените митове

Управлението на дадена компания включва много повече от това да наемаш хора, които да вършат съответната работа. Приоритет на компаниите следва да бъде изграждането на конкурентоспособен екип, като се инвестира в неспирно учене, в актуализиране и надграждане на уменията, в оптимизиране на представянето. Управлението на таланти е стратегически подход с фокус върху откриването, задържането и развиването на хората с висок потенциал вътре в компанията.

Read more