Как да въведем култура на предприемачество

Споделихме за следното:

1.   Защо ни е нужна култура на предприемачество в компаниите 

2.  Как бихме могли да стартираме култура на предприемачеството във вече съществуваща компания с установени процеси и бизнес история- примерен подход от реално внедряване, набор инструменти, необходима “инфраструктура” в компанията за подобна промяна

3.   Какво е LeanStartup като подход, стъпки

4.   Предимства на Lean Startup 

5.   Lean Startup в контекста на вече съществуваща компания с установени процеси и бизнес история

Видео, в което споделяме с членовете на ЧР асоциацията какво представихме: Виж тук видеото