Защо AI няма да замести хората в HR сферата

В последните месеци всички говорят за генеративен изкуствен интелект (Generative AI) – общият термин за технология, която позволява на потребителите да произвеждат оригинален текст, изображения и друго съдържание, което е сравнимо с човешки творения. Това, което започна с пускането на ChatGPT от OpenAI през 2022 г., сега премина в част от генеративните AI програми, използвани от все по-голям брой компании.

ChatGPT и други AI програми започват да набират популярност и в областта на човешките ресурси, което до голяма степен се дължи на потенциала на генеративния AI да помогне на HR да намали разходите и да подобри продуктивността на работното място. Но въпреки всички генеративни възможности на AI остават опасенията дали AI няма да изтрие изцяло работни места и длъжности. Какво означава това за специалистите по човешки ресурси?

Изкуственият интелект ще замести някои оперативни дейности (попълване на договори, бележки и др.), които отнемат много време на HR служителите, и това не е лоша новина. В HR сферата има значително количество ръчен труд, включен в управлението на човешките ресурси, така че не е изненадващо, че компаниите използват все по-широко и смело инструменти, базирани на изкуствен интелект.

AI може да помогне за автоматизирането на определени ежедневни задачи в HR сферата, но все още има много задължения в човешките ресурси, които AI не е в състояние да замести. Всъщност, когато се използва правилно, генеративният AI може да помогне за трансформирането на ролята на HR, позволявайки на екипите по човешки ресурси да бъдат много по-продуктивни и ефективни. Те ще могат да реагират по-своевременно на нуждите на служителите и ще имат възможност да развиват нови компетентности. Ето няколко начина, по които HR може да използва инструменти, базирани на AI.

Създаване на съдържание

Генеративните AI инструменти, като ChatGPT, могат да бъдат обучени да пишат ефективни длъжностни характеристики и обяви за работа, за да привлекат точните кандидати. Според проучване това е една от основните причини специалистите по човешки ресурси да използват AI в момента. Специалистите по човешки ресурси също си партнират с AI, за да пишат политики и процедури. Това потенциално може да им спести време, което те да инвестират в друго – комуникация, обучения.Набиране на персонал

Повечето отдели по човешки ресурси трябва да обработват големи количества автобиографии за всяка обява за работа. Софтуерът с AI обаче може да бъде програмиран да се учи от вашата история на наемане, изисквания за роли и съществуващи данни за автобиография, за да пресее и да идентифицира кандидатите, които отговарят на критериите за подбор. След това чатботовете могат да се използват за провеждане на първоначално интервю с кандидати под формата на предварително записани въпроси, събиране на информация за умения, обучения и трудова история. Тези автоматизации могат да осигурят на професионалистите по човешки ресурси повече време да дадат приоритет на най-квалифицираните кандидати. AI може да се използва и за достигане до пасивни кандидати за запълване на свободни места. AI може да сканира различни канали, за да ви даде автоматично достъп до списък с кандидати за преглед.

Автоматизиране на повтарящи се HR задачи

С генеративния AI HR може да се освободи от по-малки, времеемки задачи, за да се концентрира върху по-сложни задачи. Всъщност 56% от професионалистите в областта на човешките ресурси, които използват генеративен AI, вече разполагат с AI за автоматизиране на процеси, според проучване. Например изкуственият интелект може да се използва за автоматизиране на отговорите на въпроси на служителите, за попълване на договори, бележки. Може да бъде обучен да попълва документи с често задавани въпроси или HR може да го използва за автоматично създаване на графици на работната сила, които са в съответствие с предпочитанията и наличността на служителите. Софтуер за заплати с изкуствен интелект би помогнал да се елиминират процесите, изискващи време и труд, свързани с функциите за заплати, като подобрява събирането на данни и автоматизира задачите ви за заплати (възстановяване на разходи, изчисления за извънреден труд, плащания на данъци и служители).

Ангажираност на служителите

AI предоставя възможности за по-добро разбиране на това, което насърчава ангажираността на служителите в реално време. Например има AI чатботове, които могат да задават въпроси на служителите на всеки няколко седмици. След това тези анонимни и обобщени отговори могат да бъдат анализирани. AI може да помогне на отдела по човешки ресурси да отдели повече време за оценка на данните и разработване на план за действие въз основа на констатациите, което, от своя страна, може да помогне за подобряване на опита на служителите и цялостния климат в компанията.

AI има потенциала да революционизира човешките ресурси към по-добро. Научаването на повече за AI и разработването на стратегия за това как вие и вашата компания можете да интегрирате тези приложения може да помогне на HR да постигне целите си сега и за в бъдеще. Нещо повече, ще дадете възможност на своите специалисти по човешки ресурси да развиват нови умения и компетентности, защото ще ги освободите от товара на монотонни и времеемки оперативни дейности.

Източник на снимките: freepik.com