4 типа служители и как да направим dream team от тях

Изследване на Deloitte установява, че има четири типа служители във всяка компания. Въпреки че можем да притежаваме черти на повече от един тип, обикновено всеки от нас попада в един от четирите типа: пионери, лидери, интегратори и пазители.

Няма рецепта за смекчаване на конфликтите и за извличане на оптималния потенциал от служителите, но разбирането на техните нужди, стил на работа и предпочитан стил на общуване е първата стъпка. Проучването показва, че на мениджърско ниво преобладават пионерите и лидерите, но е важно да се отбележи, че ефективното управление включва промяна на вашия стил, за да управлявате всеки служител според неговия стил и тип или според ситуацията.

Организациите, които отключват пълния потенциал на четирите типа служители, разполагат с всичко необходимо за постигане на успех.

Пионери

Проучването характеризира пионерите като тези, които „ценят възможностите и предизвикват енергията и въображението в своите екипи. Те вярват, че рисковете си струват и че е добре да се доверяваш на инстинкта си. Техният фокус е голямата картина. Те са привлечени от смели нови идеи и творчески подходи.“

Характерно за пионерите е, че са дружелюбни, спонтанни, адаптивни. Те имат поглед и фокус върху голямата картина. Не се страхуват да поемат рискове, дори ги търсят, защото знаят, че там се крият иновациите. Умеят да си представят неща, които не са само в полето на въображението, а съвсем реални възможности.

Този тип хора, които действат, за да получат, са откровени за това, което предстои – което според тях е най-доброто. Ентусиазирани са, обичат брейнсторминга и прокарването на нови идеи. Адаптивни са, но намират правилата и структурата за отблъскващи.

Позволете на този тип служител да стимулира идеи и иновации, но внимавайте да не задуши по-интровертните служители. Свържете го с неговите противоположни типове (пазители или интегратори), за да могат да се научат да работят един с друг и да балансират чертите на другия. С течение на времето те могат да намерят общ език.

Лидери

Това са хора, които „оценяват предизвикателството и генерират инерция. Постигането на резултати и победите са най-важни. Тези служители са склонни да гледат на проблемите през черно-беля призма и да се справят с тях директно, въоръжени с логика и данни.“

Най-характерно за тях е, че са фокусирани, логични, дълбоко любопитни. Имат конкурентен дух, гонят количеството, понякога и експериментират.

Водени от действието и решаването на проблеми, те се фокусират върху победата и директността в общуването си с другите. Борят се с нерешителността и липсата на фокус у колегите си. Не харесват и се разочароват от разговори и всякакви разсейвания, които им пречат да си вършат работата.

Противоположности на лидерите са интеграторите и пазителите. Тъй като лидерите и пионерите могат да бъдат по-доминиращи личности, внимавайте идеите на другите да не бъдат пренебрегнати в дискусии и брейнсторминги.