„Аз“ или „ние“? Как да насърчим работата в екип

Работата в екип е от съществено значение за продуктивността — особено там, където операциите разчитат на успешно сътрудничество и комуникация между служителите.

Като мениджър, ваша отговорност е да гарантирате, че нещата вървят гладко и членовете на екипа ви работят добре заедно.


Ето пет начина за насърчаване на работата в екип, които можете да адаптирате, за да отговарят на нуждите на вашия бизнес.

Определете ясни роли и отговорности за членовете на екипа

За да функционира добре един екип, мениджърът трябва да определи ясни роли. Всеки член на екипа трябва да знае точно какви са неговите отговорности, за да се избегне припокриване на проекти, основна причина за триене на работното място и загуба на време. Поставете ясни цели както за отделните хора, така и за екипа като цяло. Това насърчава индивидуалната продуктивност, но и сътрудничеството, тъй като служителите имат ясно разбиране какво трябва да правят, както и стимул да помагат на своите колеги. За да сте сигурни, че вашите служители имат усещане за посока, целите ви трябва да бъдат конкретни, измерими, постижими, подходящи, обвързани с времето.

Дайте своя личен пример

Като ръководител на екип, вие трябва да моделирате поведението, което искате да видите от членовете на вашия екип. Ако искате членовете на екипа да работят по-добре заедно, трябва да работите по-тясно с тях. Един от начините да направите това е като включите служителите си във взимането на решения. Успешните мениджъри знаят, че най-добрите идеи за това как да се подобри ефективността идват от хората, които оперативно вършат съответната работа. Създайте възможности за вашия екип да допринася с идеи. Бъдете отворени към различни мнения и награждавайте приноси, довели до положителни резултати. Включването на членовете на екипа във взимането на решения насърчава сплотеността на екипа и кара служителите да се чувстват чути и уважавани. Освен това ги подготвя за бъдещи лидерски роли, защото така те развиват уменията си за критично мислене.