12 HR тенденции, които ще доминират през 2023 г.

Тези идеи, прозрения и информация ни помагат да се ориентираме в това, което ни предстои, и да формулираме цели. Как изглежда бъдещето на HR и кои тенденции ще доминират при набирането на персонал тази година? 


1.     Компромис между дистанционна и присъствена работа

Работодателите ще трябва да намерят компромис, който ще бъде от полза за бизнеса и за служителите. Независимо дали ще позволят на служителите да работят от къщи поне два пъти седмично/месечно, или ще им дадат възможност да избират, работодателите ще трябва да помислят за решение, което задоволява всички. 

2.     Employee Experience е от жизненоважно значение

Дълго време смятахме, че работата и личният живот са две отделни категории, но ни се напомни, че ако едното е засегнато, другото също ще понесе последствията. Една от тенденциите в областта на човешките ресурси за тази година ще бъде да се обмисли как да се разшири Employee Experience и да се включи финансова, физическа и психическа подкрепа за здравето. 

3.     Непрекъснато обучение

Знанията водят до лично и професионално усъвършенстване, което е от полза и за компаниите. Една от основните HR тенденции през 2023 г. ще бъде обучението. Организациите ще инвестират в него, осигурявайки на служителите възможности за нови умения, за развитие. Ключът е в достъпността – чрез електронни библиотеки, онлайн семинари, курсове и др. 

4.     Най-новите технологии като начин за стимулиране на доверието

Пандемията предизвика несигурност, страх и безпокойство. Служителите очакват работодателите да бъдат честни, да споделят актуализации с тях и да предоставят обратна връзка. Служителите не искат да се чудят дали утре може да загубят работата си и дали мениджърите са доволни от тях. Прозрачни инструменти, които проследяват напредъка на служителите, и информация, която е лесно достъпна и за двете страни, ще бъдат сред основните HR тенденции тази година. 


5.     Програми за благосъстояние на служителите

През 2023 г. HR ще трябва да намери начини да премахне стигмата около психичното здраве там, където все още я има, и да предостави на служителите цялата необходима подкрепа. Това ще включва проучвания, семинари, технологии. Работодателите ще използват различни ресурси за разработване на програми за благосъстояние, за да гарантират, че служителите са здрави, спокойни и продуктивни. 

6.     Увеличаване на онлайн комуникацията и подобряване на уменията за нея

Дистанционната работа е тук, за да остане, и компаниите ще трябва да подобрят комуникацията с екипи, работещи от къщи. Виртуалните срещи може да се превърнат в норма. Компаниите ще трябва да инвестират във висококачествена HR технология, която позволява видео интервюта, непрекъсната виртуална комуникация и срещи. Но не всеки човек знае как да използва тези инструменти, така че работодателите също ще трябва да предоставят на служителите съответните обучения. 

7.     Изкуствен интелект при подбора на персонал

През 2023 г. светът ще разчита на технологиите повече от всякога. Компаниите ще внедряват усъвършенствани технологии и инструменти, базирани на AI. Служителите за подбор на персонал ще автоматизират досадните и повтарящи се задачи. Това ще им даде повече време да се съсредоточат върху значимите елементи на набирането. Изкуственият интелект е настояща и бъдеща тенденция в областта на човешките ресурси и ще стане широко разпространен. Компаниите ще го използват за намиране на кандидати, анализиране на автобиографии и включване на кандидати с повече точност. 


8.     Акцент върху фирмената култура

Кандидатите търсят компании с атрактивни придобивки за служителите, добра репутация и съвместима фирмена култура. Акцентът върху организационната култура ще продължи да бъде сред водещите HR тенденции през 2023 г. Работодателите ще трябва да покажат ясно какво е да работиш в тяхната компания, какви профили на кандидати търсят и защо човек трябва да иска да работи за тях. Работодателите ще трябва да бъдат особено внимателни, насочвайки се към двете млади поколения: милениалите и поколението Z. 

9.     Милениалите и поколението Z

Тази година една от водещите тенденции в областта на човешките ресурси ще бъде разбирането на милениалите и поколението Z. Те имат различни приоритети, цели и навици от тези на бейби бумърите и поколението X. Ако работодателите искат да ги привлекат, ще трябва да се научат как да отговарят на техните нужди. 

10.  Многообразие, включване и равенство

Ползите от многообразната работна сила вече не са тайна. Все повече компании прилагат политики за D&I (Diversity and Inclusion) и полагат усилия за привличане и насърчаване на мултикултурни екипи. Тази тенденция в областта на човешките ресурси ще се запази през 2023 г. и много работодатели ще се обърнат към нишови платформи за наемане, за да достигнат до недостатъчно представени таланти. 

11.  Увеличаване на усилията за задържане на персонала

Работодателите търсят начини да избегнат и минимизират скъпи задачи, дейности и последствия. В резултат на това те ще се съсредоточат върху повишаване на задържането и създаване на стратегии, които подобряват Employee Experience

12.  Меки умения (Soft Skills)

Техническите познания вече не са достатъчни. Емпатията, емоционалната интелигентност и меките умения са нововъзникващите тенденции в човешките ресурси в света след пандемията. Специалистите по подбор на персонал ще трябва да открият стратегии за привличане и идентифициране на кандидати, които притежават тези способности и са подходящи за съответните позиции.