Печелим топ таланти, като подобряваме опита на кандидатите

Анонимни кандидатури

Семеен статус, имена или адрес нямат отношение към способността на кандидатите да се справят с работата. Подобен вид информация може да провокира пристрастия или дискриминация. Например че разведена жена и самотна майка с малко дете не би била надежден кандидат. Анонимните кандидатури гарантират, че решенията се основават единствено на таланта, така се повишават също многообразието и качеството на наеманите служители. Доказано е, че 60% от наетите след този подход хора биха били пропуснати по време на традиционно пресяване на CV.

Оценявайте уменията, не досегашния опит

Вместо да карате кандидатите да рецитират своята академична и трудова история, задавайте им въпроси, които определят дали техните умения отговарят на необходимите умения за конкретната роля. Можете да използвате примери за работата и тестове за когнитивни способности например. Както при идентифициращата информация, изваждането на досегашния опит от уравнението няма да понижи качеството на вашите служители. А и днес много хора се преквалифицират. Когато решенията за наемане се основават на истински потенциал, а не на пристрастия, пренебрегнатият по-рано талант блесва. Например достига се до 50%-70% повече наети жени на ръководни позиции.