Уменията, които трябва да притежавате, за да сте конкурентноспособни днес

В днешната ни статия даваме кратък, но изчерпателен списък с най-търсените от работодателите умения. Какво търсят те у кандидатите – четете надолу.

Социални медии

Социалните медии са мощен инструмент, а тези, които умеят да го използват, могат да почерпят редица ползи. Със социалните медии вашият бизнес може бързо и лесно да достигне до голям брой потенциални потребители и кандидати. Всеки, зает в продажбите и маркетинга, трябва да има силно разбиране за използването на социалните медии.

Аналитични умения

В днешния свят, управляван от данни, аналитичните умения са по-важни от всякога. Вашите служители трябва да знаят как да анализират данни и да вземат решения въз основа на тази информация. Без способността за това вашият бизнес ще бъде с една крачка назад спрямо конкурентите в сферата.

Креативност

Макар че аналитичните умения са важни, те трябва да бъдат балансирани, от своя страна, с креативност. За да бъде успешен, бизнесът се нуждае от служители, които могат да мислят извън кутията и да не се страхуват да предлагат и защитават иновативни идеи.

Разрешаване на проблеми

Служителите, които могат да решават проблеми, са ценни за всеки бизнес. Бизнесът се нуждае от служители, които могат бързо да идентифицират и да се справят с проблеми посредством работещи и алтернативни решения.

Умения за програмиране

С нарастването на влиянието на Интернет върху бизнеса уменията за програмиране стават все по-важни. Ако вашата компания иска да остане конкурентноспособна, имате нужда от служители, които могат да пишат код.

Комуникативни умения

Ефективната комуникация е основополагаща за всяка позиция. Вашите служители трябва да могат да комуникират ефективно с колеги, клиенти, партньори и мениджъри.

Лидерски умения

Бизнесът се нуждае от служители, които могат да поемат отговорност и да ръководят. Това означава, че трябва да търсите хора, които имат силни лидерски умения.

Организационни умения

Организираните служители са от съществено значение за всеки бизнес. Това е така, защото те могат да следят множество задачи и срокове едновременно.

Гъвкавост

В днешния непрекъснато променящ се бизнес свят служителите следва да се адаптират към новите ситуации. Това означава, че трябва да търсите кандидати, които са гъвкави и могат да отговорят адекватно на динамичните обстоятелства.

Умения за работа с изкуствен интелект

С все по-широкото прилагане на изкуствен интелект вашите служители трябва да се чувстват комфортно да работят с AI. Тази технология се променя бързо и вероятно ще окаже значително влияние върху много индустрии през следващите години.


За работодателите: Най-добрите инструменти за подбор на персонал

След като вече знаете какви умения да търсите у кандидатите, е време да се спрете на най-добрите инструменти за набиране на персонал, които да ви помогнат да ги намерите.

Вътрешно набиране на персонал

Вътрешното набиране на персонал е чудесен начин да намерите талантливи служители, които вече са запознати с вашата компания, като същевременно сте сигурни, че ще запазите най-добрите таланти. Има много налични инструменти за вътрешно набиране, като например програми за препоръчани служители и вътрешни обяви за работа.

Софтуер за набиране на човешки ресурси

Софтуерът за набиране на човешки ресурси може да ви помогне да намерите най-добрите кандидати за вашите отворени позиции. Този софтуер ви позволява да търсите кандидати на база умения, опит и местоположение. Използването на софтуер за набиране на персонал може да ви помогне да спестите време и ресурси.

Агенция за подбор на персонал

Ако търсите служители извън вашата компания, можете да се свържете с агенции, които са специализирани в намирането на най-добрите таланти. Това ще премахне ангажимента от мениджърите ви по човешки ресурси да прекарват време в публикуване на множество обяви за работа или извършване на административни задачи като планиране на интервюта.