Различни поколения на работното място – митове

Познаването на възрастовите групи на работното място при всички случаи може да бъде много полезно. Например ще ви помогне да разберете как най-добре да се ангажирате със служителите си или какъв метод за изграждане на екип да изберете. Може също така да ви помогне да разберете различните стилове на работа, както и различните комуникационни стилове, които хората във вашия екип притежават и използват.

Бейби бумъри – родени между 1946 г. и 1964 г

Поколение X – родени между 1965 г. и 1980 г.

Поколение Y (милениали) – родени между 1981 г. и 1996 г.

Поколение Z – родени след 1997 г

В много компании в момента има по повече от две, дори три поколения хора, които работят заедно от поколение Z, които са в началото на 20-те си години, през поколения Y и Z, до бейби бумърите, които са на около 60-70 години. Въпреки че и ние сме засягали темата, е време да кажем, че различията между поколенията често са твърде генерализирани. Те трябва да се приемат вече с доза иновативно мислене

Благодарение на непрекъснатото развитие на технологиите, които подпомагат повишаването на уменията и продуктивността, възможностите в света на труда станаха много по-достъпни за хора от различни възрасти и етапи от техния живот и кариера. Основателите на днешните стартъпи също стават все по-млади, включително представители на поколение Z, не само милениали.

Ако искате да изградите приобщаващ и динамичен екип, по всяка вероятност вие вече се стремите да създадете положителна работна среда, която обхваща всички поколения. В рамките на работната сила от няколко поколения обаче има някои разпространени митове, които могат да бъдат вредни както за вашите по-млади служители, така и за по-възрастните. Разглеждаме ги накратко.